Akut Promiyelositik Lösemi (APL) Tanı ve Tedavisi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, olgular eşliğinde APL tanı ve tedavisi hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.