Mantle Hücreli Lenfoma

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, tedavi algoritmasında dinamizmini hiç kaybetmeyen, hep yeni basamakların ve yeni tedavilerin eklendiği bir hastalık olan mantle hücreli lenfoma hastalığı ile bu hastalığın tanısı, evrelemesi, prognostik skorlaması ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.