Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu

Kurumu:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Özgeçmiş:

Prof. Dr. İbrahim Celalettin Haznedaroğlu 1963 yılında Aksaray’da doğmuş ve ilk-orta-lise eğitimini Aksaray’da tamamlamıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Kars SSK dispanserinde pratisyen hekim olarak mecburi hizmet yapmıştır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1993’te bitirerek İç Hastalıkları uzmanı olmuştur. Malatya Askeri Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak askerlik görevini tamamlamıştır. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Ünitesi’nde yan dal eğitimini tamamlayarak Hematoloji uzmanı olmuş ve aynı sene Doçentlik sınavında başarılı olmuştur. 1996-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Haznedaroğlu, Şubat 2003’te Profesörlüğe yükselmiştir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatörlüğü’nü 1998-2007 yıllarında yürütmüştür. American Society of Hematology, European Haematology Association, International Society for Experimental Hematology, European Investigators on CML, Türk Hematoloji Derneği, Türk KML Grubu, ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği üyesidir. Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu’nun uluslararası indekslere geçen 500’den fazla yayınına uluslararası dergiler ve textbooklarda 5000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Uluslararası üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 2002 yılında Tübitak Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Avrupa Birliği 6. Çerçeve programından fonlanan European Leukemia Network’ün kurucu katılımcısıdır. Bu proje çerçevesinde çok sayıda bilimsel çalışma yanı sıra ELN WP4 (CML) bünyesinde kurucu üyelik yapmıştır. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak Araştırma Sekreterliği görevini 2011-2015 yılları arasında yürütmüştür. Başlıca çalışma alanı; hematolojik neoplaziler ve patolojik hemostaz mekanizmalarıdır.