Akut Lenfoblastik Lösemi: Güncel Yaklaşım

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Akut Myeloid Lösemide Sınıflandırma

Hazırlayan

Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
Modüle Giriş
Akut Promiyelositik Lösemi (APL) Tanı ve Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Pervin Topçuoğlu
Modüle Giriş
ALL Tedavisinde Güncel Klinik Uygulamalar

Hazırlayan

Dr. İhsan Karadoğan
Modüle Giriş
ALL'de Yeni Tedavi Seçenekleri

Hazırlayan

Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
Modüle Giriş
AML Modülü (AML Hakkında)

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
AML Tedavisinde Yeni Ajanların Kullanımı

Hazırlayan

Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Modüle Giriş
AYA ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
Modüle Giriş
Dergi Seçimi, Hangi Makale Hangi Dergiye?

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Double Hit Lenfomalar

Hazırlayan

Dr. Özgür Mehtap
Modüle Giriş
Folliküler Lenfoma-Tedavi Stratejileri ve Yeni Ajanlar

Hazırlayan

Dr. Nil Güler
Modüle Giriş
Fungal Enfeksiyonlarda Değişen Epidemiyoloji

Hazırlayan

Dr. Beyza Ener
Modüle Giriş
HIV İlişkili ve Post-transplant Lenfomalar

Hazırlayan

Dr. Volkan Karakuş
Modüle Giriş
Hodgkin Dışı Lenfomalarda Güncellenmiş WHO Sınıflaması

Hazırlayan

Dr. Melek Ergin
Modüle Giriş
İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş
KLL Hastalarında Prognoza Etki Eden Faktörler

Hazırlayan

Dr. Mustafa Çetiner
Modüle Giriş
KLL'de Yeni Tedavi Paradigması

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş
KML'yi Anlamak

Hazırlayan

Dr. Birol Güvenç
Modüle Giriş
Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Hazırlayan

Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Modüle Giriş
Kronik Lenfositer Lösemide Tedavi

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemi Yönetiminde Karar Anları

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi Tedavi Prensipleri

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi(KML) Tedavisinde Hasta Uyumu

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemide Değişen Ne Var?

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş
Lenfomalarda Hücresel Tedaviler

Hazırlayan

Dr. Ali Ünal
Modüle Giriş
Makale Yazımında Genel Prensipler

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Makalenin Kalitesini Arttıran Unsurlar

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Mantle Hücreli Lenfoma

Hazırlayan

Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
Modüle Giriş
MDS'de Yeni WHO Sınıflaması, Yeni Kavramlar, Klinik Tanı Zorlukları

Hazırlayan

Dr. Mustafa Çetiner
Modüle Giriş
Multipl Miyelom Tedavisinde Sürekli Tedaviler, Sabit Süreli Tedavilerden Üstün Mü?

Hazırlayan

Dr. Anıl Tombak
Modüle Giriş
Multipl Myeloma ve Böbrek

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş
Nükseden veya Tedaviye Dirençli Hodgkin Lenfomada Tedavi Seçenekleri ve Konsolidasyon Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Fahri Şahin
Modüle Giriş
Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Hazırlayan

Dr. Güray Saydam
Modüle Giriş
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH)

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. Bülent Antmen
Modüle Giriş
Periferik T Hücreli ve Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma

Hazırlayan

Dr. İbrahim Barışta
Modüle Giriş
Philadelphia (Ph) Pozitif ALL

Hazırlayan

Dr. Birgül Öneç
Modüle Giriş
Poster Nasıl Yazılmalı, Nasıl Hazırlanmalı

Hazırlayan

Dr. Bahadır M. Güllüoğlu
Modüle Giriş
Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Relaps / Refrakter AML'de Transplant Dışı Tedaviler

Hazırlayan

Dr. Anıl Tombak
Modüle Giriş
Standart/Yüksek Riskli ALL'de Tedavi

Hazırlayan

Dr. Özgür Mehtap
Modüle Giriş
Türkiye'de Talasemi Hastalığı ve Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Bülent Antmen
Modüle Giriş
Yaşlı ALL Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Pınar Tarkun
Modüle Giriş
Yaşlı AML Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Birgül Öneç
Modüle Giriş