Akut Lenfoblastik Lösemi: Güncel Yaklaşım

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Akut Lenfoblastik Lösemi’de güncel tedavi seçenekleri, güncel tedavilerin sağ kalım süresine etkisi ve kür oranı konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.