HIV İlişkili ve Post-transplant Lenfomalar

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, HIV enfeksiyonu ve immünsupresif tedavi uygulanan organ nakillerinden kaynaklı lenfomalar konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.