Türkiye'de Talasemi Hastalığı ve Tedavisi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Talasemi hastalığı, hastalığın Türkiye’deki durumu ve tedavisi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.