Periferik T Hücreli ve Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma

Öğrenim Hedefi

Bu eğitim modülünde, periferik T hücreli ve anaplastik büyük hücreli lenfomalar başta olmak üzere T hücreli lenfomalarda tedavi yaklaşımları konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.