Multipl Myeloma ve Böbrek

Öğrenim Hedefi

Bu modülde;
  • Multipl Myeloma'da gelişen böbrek komplikasyonlarının tanımı,
  • Böbrek yetmezliğinin sınıflandırılması,
  • M.Myeloma'da gelişen böbrek hasarının fizyopatolojisi,
  • Gelişen böbrek yetmezliğinin yönetimi,
  • Böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda Multipl Myeloma tedavisinin yönetimi
konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.