Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, pediatrik fungal infeksiyonların yönetimi, IFI’lar, risk grupları, risk faktörleri, tanı ve tanısal sorunlara yaklaşım,  ECIL-4 ve IDSA önerileri, antifungallerin yan etkileri ve ilaç etkişimleri ve doğru yaklaşım konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.