Fungal Enfeksiyonlarda Değişen Epidemiyoloji

Hazırlayan

Dr. Beyza Ener
Modüle Giriş
İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş
Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Hazırlayan

Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Modüle Giriş
Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Hazırlayan

Dr. Güray Saydam
Modüle Giriş
Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. Bülent Antmen
Modüle Giriş