Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda risk faktörleri, hematolojik malignitesi olan hastalarda İFİ sebepleri, invasiv küf mantarı enfeksiyonları, aspergillus enfeksiyonu, mantar enfeksiyonlarına karşı bağışıklık, İFİ tedavi seçenekleri ve hematolojik hastalarda antifungal profilaksi konularında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.