İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, fibril nötropeni, invaziv fungal infeksiyon, yüksek riskli hastalarda tedavi ve antifungal kullanım stratejileri konularında güncel bilgileri değerlendirirken, günlük pratik bilgilerinde tartışılması hedeflenmiştir.