Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması

Öğrenim Hedefi

Bu eğitim modülünde, primer merkezi sinir sistemi lenfomasının tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.