Yaşlı ALL Tedavisi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, yaşlı hastalarda akut lenfoblastik lösemi tanı ve tedavisi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.