Kronik Myelositer Lösemi(KML) Tedavisinde Hasta Uyumu

Öğrenim Hedefi

Bu modülde:
  1. KML (kronik myelositer lösemi)'de ilaç uyum metodları
  2. KML'de ilaç uyum ve uyumsuzluğun tedavi sonuçları üzerine etkileri
  3. KML'de ilaç uyumunu arttırabilmek için yapılacaklar konularında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.