KML'yi Anlamak

Hazırlayan

Dr. Birol Güvenç
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemi Yönetiminde Karar Anları

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi Tedavi Prensipleri

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi(KML) Tedavisinde Hasta Uyumu

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemide Değişen Ne Var?

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş