Standart/Yüksek Riskli ALL'de Tedavi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde; standart yüksek riskli ALL hastalarında tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.