Hodgkin Dışı Lenfomalarda Güncellenmiş WHO Sınıflaması

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Hodgkin dışı lenfomalarda güncellenmiş WHO sınıflaması hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.