Philadelphia (Ph) Pozitif ALL

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Ph(+) ALL’nin tanımı, tanısal değerlendirmeleri, ilk basamakta tedavi seçenekleri, MRD izlemi, relaps/refrakter hastada tedavi ve yeni tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.