Yaşlı AML Tedavisi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Akut Miyeloid Lösemi’li (AML) yaşlı hastalarda tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.