Lenfomalarda Hücresel Tedaviler

Öğrenim Hedefi

Bu modülde aşağıdaki konularda bilgi verilmesi hedeflenmiştir:

  • İmmün sistem ve kanser arasındaki ilişki
  • İmmünoterapi (aktif ve pasif immünoretapi) ve avantajları
  • Monoklonal antikorlar, CAR-T Cell, Dendritik hücre aşısı
  • Lenfomada hücresel tedavi ve klinik çalışmalar