AML Tedavisinde Yeni Ajanların Kullanımı

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Akut Miyeloid Lösemi tedavisinde yeni ajanların kullanımı konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.