Nükseden veya Tedaviye Dirençli Hodgkin Lenfomada Tedavi Seçenekleri ve Konsolidasyon Tedavisi

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, nükseden ve tedaviye dirençli Hodgkin Lenfomada tedavi seçenekleri ve konsolidasyon tedavisi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.