Hazırlayanlar

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Başla

Makalenin Kalitesini Arttıran Unsurlar

Öğrenim Hedefi

Bu modülde; bilimsel makale yazımı ve kabul ettirilmesi konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.