KLL Hastalarında Prognoza Etki Eden Faktörler

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Kronik Lenfositer Lösemi hastalarında prognoza etki eden faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir.