ALL'de Yeni Tedavi Seçenekleri

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Akut lenfoblastik lösemide (ALL) monoklonal antikorlar, ADC (anticor drug conjugate), BİTE (Bispecific T cell engager) ve CAR T cell tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.