MDS'de Yeni WHO Sınıflaması, Yeni Kavramlar, Klinik Tanı Zorlukları

Öğrenim Hedefi

Bu modülde, Miyelodisplastik Sendromda yeni Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflaması, son yıllarda çok sık tartışılan yeni kavramlar ve tedavi aşamasında yaşanan klinik tanı zorlukları hakkında detaylı bilgi verilmesi hedeflenmiştir.