Dr. Mehmet Ali Özcan

Kurumu:
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü


Özgeçmiş:

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Alt Komite Başkanı

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Genel Sekreteri

Geriatrik Hematoloji Derneği Kurucu Üyesi