Dr. Güray Saydam

Kurumu:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Özgeçmiş:

Prof. Dr. Güray Saydam 1970 yılında Fethiye’de doğdu. Lise eğitimini Fethiye’de tamamladıktan sonra 1986 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı ve bu okuldan 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl TUS sınavında başarılı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde ihtisas yapmaya hak kazandı. İç Hastalıkları ve Hematoloji yan dal uzmanlıklarını aynı klinikte tamamladıktan sonra, 2003 yılında yapmış olduğu bir projeyle burslu olarak ABD’de Cancer Insititute of New Jersey kurumunda Prof.Dr. Joseph R. Bertino’nun kliniğinde “postdoctoral fellow”luk yapmaya hak kazandı. 2003-2004 yıllarında bu merkezde kanser tedavisinde yeni ilaç geliştirme, kanserde ilaç direnci, deneysel kanser modelleri üzerine çalıştı ve 2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniğine dönüş yaptı. 2005 yılında İç Hastalıkları Doçenti ünvanını aldı ve laboratuar çalışmalarına devam etmek üzere, Doç.Dr. Fahri Şahinle birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Araştırma Laboratuvarını kurdu. Halen çok sayıda uzmanlık öğrencisi bu laboratuarda tez çalışması yapmaktadır.

Prof. Dr. Güray Saydam hematolojinin kapsadığı tüm hastalıklar ve hastalarla ilgilenmekle beraber, yoğunlaştığı alanlar kronik myelositer lösemi, nadir görülen malin hematolojik hastalıklar, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçlar geliştirme, lenfomalar, myelodisplastik sendrom, kansızlık, kan kanserleri, kanama bozuklukları gibi hastalıkların tedavisidir

Prof.Dr. Güray Saydam, aktif olarak tıp eğitimi ile ilgilenmekte ve halen İç Hastalıkları Eğitim Komisyonu üyeliğini sürdürmekte, fakülte ve hastane bünyesinde bulunan pek çok kurul ve komisyonda çalışmaktadır.

Prof.Dr. Güray Saydam’ın ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış 100den fazla makale, derleme ve olgu sunumu yazıları mevcuttur. Ayrıca, ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş 200’e yakın bildirisi mevcuttur.

Prof.Dr. Güray Saydam, 2011 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olup, aynı zamanda Ege Hematoloji Onkoloji Derneği Başkanıdır. Ulusal ve uluslar arası 10’dan fazla bilimsel derneğin üyesidir.

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi 1993
Y.Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi 1993
Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları Ege Üniversitesi 1999
Yan Dal Uzmanlık Hematoloji Ege Üniversitesi 2001

Hematoloji Doçentliği: 29 Nisan 2005

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

1- İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Güray Saydam “Akut Astım Atağında Serum ECP Düzeyleri” Ege Üniversitesi, İzmir,1999. “Tez Danışmanı Doç. Dr. Ali Kokuludağ”

2- Hematoloji Uzmanlık Tezi: Güray Saydam “4,4’-Dihidroksişalkon ‘un HL 60 Lösemik Hücre Hattında Sitotoksik ve Proliferasyonu İnhibe Edici Etkisi Vardır” Ege Üniversitesi, İzmir 2001. “Tez Danışmanı Doç.Dr. Serdar Bedii Omay”

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Ar.Gör. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 1993-1999
Yan Dal Uzmanlık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı 1999-2001
Uzman Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı 2001-2003
Postdoctora University of Medicine and Dentistry of New jersey, Cancer Instıtute of New Jersey, Department of Medical 2003-
Fellow. Oncology 2004
Uzman Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı 2004-2005
1-60 Yaş Üzeri Akut Myeloblastik Lösemi Hastalarında Karşılaştırmalı Çalışma (THD-YAML-1) Araştırıcı