AA de Kemik iliği nakli kime ne zaman ?

Konuşmacı

Süreyya Yiğit Kaya
Toplantı Sunumunu İzle
AA de tanısal yaklaşım?

Konuşmacı

Serkan Ünal
Toplantı Sunumunu İzle
Absiksimab İlişkili Akut Trombositopeni

Konuşmacı

Murat Kaçmaz
Toplantı Sunumunu İzle
Afibrinojenemi ve hipofibrinojenemi tanı ve tedavi yaklaşımları

Konuşmacı

Nurettin Okur
Toplantı Sunumunu İzle
Agresif lenfoma

Konuşmacı

Ramazan Erdem
Toplantı Sunumunu İzle
aGVHH da farmakolojik tedavi

Konuşmacı

Gülcihan Özek
Toplantı Sunumunu İzle
aGVHH da Non-Farmakolojik Tedavi

Konuşmacı

Mediha Akcan
Toplantı Sunumunu İzle
Akut dönem akciğer komplikasyonları

Konuşmacı

Selime Aydoğdu
Toplantı Sunumunu İzle
Akut GİS GVHD’de Beslenme Stratejisi

Konuşmacı

Serap Kirkiz
Toplantı Sunumunu İzle
Akut GVHD Yönetimi

Konuşmacı

Sıdıka Gülkan Özkan
Toplantı Sunumunu İzle
akut GVHH

Konuşmacı

Yöntem Yaman
Toplantı Sunumunu İzle
Akut Hemorajide Kan Transfüzyonu Yönetimi ve Kritik Bakım

Konuşmacı

Hande Oğul Hıncal
Toplantı Sunumunu İzle
ALL de güncel kemoterapiler ve sonuçları

Konuşmacı

Hasan Fatih Çakmaklı
Toplantı Sunumunu İzle
ALL de hücresel tedaviler

Konuşmacı

Koray Yalçın
Toplantı Sunumunu İzle
ALL hastalarında Inotuzumab Ozogamicin kullanımının yeri nedir?

Konuşmacı

Atilla Özkan
Toplantı Sunumunu İzle
ALL hastalarında tirozin kinazların yeri nedir?

Konuşmacı

Şahika Zeynep Akı
Toplantı Sunumunu İzle
ALL L3 Hastasında Uzun Süren Tümör Lizis Yönetimi

Konuşmacı

Sevgi Polat Bağcıer
Toplantı Sunumunu İzle
ALL tedavisinde tanı ve istenecek tetkikler nelerdir?

Konuşmacı

Beyza Oluk
Toplantı Sunumunu İzle
ALL ‘de prognozu etkileyen faktörler nelerdir?

Konuşmacı

Şerife Solmaz Medeni
Toplantı Sunumunu İzle
Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Eritrositoz

Konuşmacı

Veysel Berk Güner
Toplantı Sunumunu İzle
ALL’de Allojenik SCT

Konuşmacı

Selver Kurt
Toplantı Sunumunu İzle
ALL’de MRD optimizasyonu ve tedaviye olan etkileri nelerdir?

Konuşmacı

Mehmet Can Uğur
Toplantı Sunumunu İzle
Amiloid ve tedavisi

Konuşmacı

Senem Maral
Toplantı Sunumunu İzle
AML : Klasifikasyon

Konuşmacı

Salih Sertaç Durusoy
Toplantı Sunumunu İzle
AML de hücresel tedaviler

Konuşmacı

Koray Yalçın
Toplantı Sunumunu İzle
AML de kök hücre nakli

Konuşmacı

Cengiz Bayram
Toplantı Sunumunu İzle
AML tedavisinde güncel tedaviler ve sonuçları

Konuşmacı

Ayşe Özkan
Toplantı Sunumunu İzle
AML: Yaşlı ve kırılgan hastalarda tedavi

Konuşmacı

Ali İhsan Gemici
Toplantı Sunumunu İzle
AML: Yeni tanıda ilk tedavi şeçenekleri nelerdir

Konuşmacı

Berrin Balık Aydın
Toplantı Sunumunu İzle
AML’de Allojenik SCT

Konuşmacı

Deniz Gören Şahin
Toplantı Sunumunu İzle
AML’de IDH ve TP53 tedavilerinin yeri nedir?

Konuşmacı

Mehmet Gündüz
Toplantı Sunumunu İzle
AML’de Otolog SCT

Konuşmacı

Mahmut Yeral
Toplantı Sunumunu İzle
AML’nin gelecekteki tedavisi nasıl olacak?

Konuşmacı

Zafer Serenli Yeğen
Toplantı Sunumunu İzle
Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma

Konuşmacı

Nurgül Özgür Yurttaş
Toplantı Sunumunu İzle
Anjiyoimmünoblastik T Hücreli Lenfoma

Konuşmacı

Ufuk Demirci
Toplantı Sunumunu İzle
Antifosfolipid Sendromu

Konuşmacı

Meral Uluköylü Mengüç
Toplantı Sunumunu İzle
Antikoagülanlar ve Yönetimi

Konuşmacı

Özgü Hançerli
Toplantı Sunumunu İzle
APL: Tanısı ve tedavi

Konuşmacı

Şebnem İzmir Güner
Toplantı Sunumunu İzle
Aplastik Anemi Olgu Sunumu

Konuşmacı

Gülten Korkmaz Akat
Toplantı Sunumunu İzle
Aplastik ve tedavi yaklaşımları

Konuşmacı

Eda Balkaya
Toplantı Sunumunu İzle
AYA Ph (+) ALL hastalarda tedaviye yaklaşım nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Erman Öztürk
Toplantı Sunumunu İzle
B12 eksikliği klinik ve laboratuvar bulguları tanı ve tedavi uygulamaları ?

Konuşmacı

Hatice Erkol
Toplantı Sunumunu İzle
BK Virus CMV takibi

Konuşmacı

Merve Ecem Erdoğan Yön
Toplantı Sunumunu İzle
Burkitt LenfomaBurkitt Lenfoma

Konuşmacı

Funda Pepedil Tanrıkulu
Toplantı Sunumunu İzle
CHIP CCUS ICUS

Konuşmacı

Rafet Eren
Toplantı Sunumunu İzle
CNS Lenfoma tedavisi

Konuşmacı

Asu Fergün Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
Çocuk hastada KML yönetimi

Konuşmacı

Fikret Asarcıklı
Toplantı Sunumunu İzle
Çocuklarda kronik hastalık anemisi

Konuşmacı

Yasin Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
COVID19 Döneminde Nakil sürecine neler getirdi?

Konuşmacı

Ahmet Sarıcı
Toplantı Sunumunu İzle
Dasatinib İlişkili Pulmoner Hipertansiyon: Olgu Sunumu

Konuşmacı

İbrahim Halil Açar
Toplantı Sunumunu İzle
Demir metabolizması

Konuşmacı

Esra Aslantaş
Toplantı Sunumunu İzle
Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Konuşmacı

Tural Paşayev
Toplantı Sunumunu İzle
Diğer yapısal kemik iliği yetmezlikleri

Konuşmacı

Hadi Geylani
Toplantı Sunumunu İzle
Dirençli demir eksikliği anemisi

Konuşmacı

Tayibe Sever
Toplantı Sunumunu İzle
Double/triple hit lenfoma nasıl tanımlarız

Konuşmacı

Ferda Can
Toplantı Sunumunu İzle
Edinsel Hemofili

Konuşmacı

Defne Ay Tuncel
Toplantı Sunumunu İzle
Engrafman yetmezliği tanı ve yönetimi

Konuşmacı

Zühal Önder Siviş
Toplantı Sunumunu İzle
Eritrosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar

Konuşmacı

Elif Habibe Aktekin
Toplantı Sunumunu İzle
Eritrosit değişimi ve endikasyonları

Konuşmacı

Merve Gökçen Polat
Toplantı Sunumunu İzle
Erken evre DLBCL tedavisi

Konuşmacı

Erman Öztürk
Toplantı Sunumunu İzle
ET’da hasta yönetimi ve tedavi seçenekleri

Konuşmacı

Hayrunnisa Albayrak
Toplantı Sunumunu İzle
FAA

Konuşmacı

Esra Pekpak
Toplantı Sunumunu İzle
Febril nötropenide yeni ne var

Konuşmacı

Sema Buyukkapu Bay
Toplantı Sunumunu İzle
Febril ve Allerjik Transfüzyon reaksiyonları

Konuşmacı

Serhat Çelik
Toplantı Sunumunu İzle
Fibrinolitik sistem Antifibrinolitik İlaçlar?

Konuşmacı

Sırma Karamercan
Toplantı Sunumunu İzle
FL’da başlangıç tedavisi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Deniz Gören Şahin
Toplantı Sunumunu İzle
Folik asit eksikliği klinik ve laboratuvar tanı ve tedavi yaklaşımları

Konuşmacı

Duygu Yıldırgan
Toplantı Sunumunu İzle
Foliküler lenfoma genomik ve prognostik faktörler

Konuşmacı

Ali İhsan Gemici
Toplantı Sunumunu İzle
Gebelik ve Covid-19 ile tetiklenen TTP :Olgu Sunumu

Konuşmacı

Lale Aydın Kaynar
Toplantı Sunumunu İzle
Geç dönem akciğer komplikasyonları

Konuşmacı

Özlem Arman Bilir
Toplantı Sunumunu İzle
Genç / Fit KLL hastalarda first line tedavi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Ayşe Uysal
Toplantı Sunumunu İzle
Grade 3 Trombositopeni ile İzlenen Denovo Yaşlı AML Hastasında Vidaza ve Venetoklaks Kombinasyon Tedavisi: Olgu Sunumu

Konuşmacı

Ümit Yavuz Malkan
Toplantı Sunumunu İzle
Güncel SUT Eşliğinde KLL Tedavisine Sanal Olgular Üzerinde Yaklaşım

Konuşmacı

Alparslan Merdin
Toplantı Sunumunu İzle
Hangi hastalara aferez yapalım?

Konuşmacı

Serkan Ünal
Toplantı Sunumunu İzle
Hangi hematolojik hastalarda immün yetmezlik araştıralım

Konuşmacı

Ayşe Simşek
Toplantı Sunumunu İzle
Hematolojik Kanserler Demodex Sıklığını Arttırır Mı?

Konuşmacı

Gül İlhan
Toplantı Sunumunu İzle
Hemofililer Tedavisi

Konuşmacı

Funda Tayfun Küpesiz
Toplantı Sunumunu İzle
Hemofililerde Profilaksi Yaklaşımları Tedavisi

Konuşmacı

Şebnem Önen Göktepe
Toplantı Sunumunu İzle
Hemogramın değerlendirilmesi

Konuşmacı

Kahraman Öncel
Toplantı Sunumunu İzle
Hemolitik anemiler

Konuşmacı

Enver Yaya
Toplantı Sunumunu İzle
Hemolitik anemilerde klinik ve laboratuvar bulgularına genel bakış

Konuşmacı

Gizem Çilsaat
Toplantı Sunumunu İzle
Hemostaza genel bakış yeni ne var?

Konuşmacı

Mehmet Fatih Orhan
Toplantı Sunumunu İzle
Hemostazda Laboratuvar ve Testlerin Değerlendirilmesi

Konuşmacı

Şefika Akyol
Toplantı Sunumunu İzle
Hipereozinofilik sendromlar

Konuşmacı

Ülkü Miray Yıldırım
Toplantı Sunumunu İzle
Hiperkoagülabiliteye Genel Yaklaşım Risk Değerlendirmesi?

Konuşmacı

Banu Turhan
Toplantı Sunumunu İzle
Hipometile Edici Ajanlara Bağlı Kardiyomyopati Gelişen Myelodisplastik Sendrom Olgusu

Konuşmacı

Mehmet Can Uğur
Toplantı Sunumunu İzle
HIV ile İlişkili Lenfoid Bozukluklar

Konuşmacı

Tarık Onur Tiryaki
Toplantı Sunumunu İzle
HLH

Konuşmacı

Ömer Doğru
Toplantı Sunumunu İzle
HLH/LCH de kök hücre nakli

Konuşmacı

Ezgi Paslı Uysalol
Toplantı Sunumunu İzle
HL’da hedef tedaviler

Konuşmacı

Sinan Mersin
Toplantı Sunumunu İzle
Hodgkin lenfoma tedavisinde yenilikler

Konuşmacı

Hatice Mine Çakmak
Toplantı Sunumunu İzle
Hodgkin Lenfomada İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri

Konuşmacı

Hüseyin Saffet Beköz
Toplantı Sunumunu İzle
HSCT sonrası aşı uygulamaları

Konuşmacı

Veysel Gök
Toplantı Sunumunu İzle
HSCT sonrası immün yapılanma

Konuşmacı

Gürcan Dikme
Toplantı Sunumunu İzle
İfosfamide Bağlı Nörotoksisite: Vaka Takdimi

Konuşmacı

Emine Gültürk
Toplantı Sunumunu İzle
İleri evre HL’larda başlangıç ve ileri tedavi seçenekleri

Konuşmacı

Melda Özkan
Toplantı Sunumunu İzle
İleri Yaş Relaps/ Refrakter Multiple Myeloma Vakasında Karfilzomib Tedavisi

Konuşmacı

Ahmet Kürşad Güneş
Toplantı Sunumunu İzle
İmmün Trombositopenik Purpura

Konuşmacı

Neslihan Karakurt
Toplantı Sunumunu İzle
İmmünoterapi alan ALL hastalarında hastalarda toksisilerin yönetimi

Konuşmacı

Işık Kaygusuz
Toplantı Sunumunu İzle
Inhibitör Tayin Yöntemleri ve Lupus Antikoagülanı Saptanması

Konuşmacı

Mustafa Cemaloğlu
Toplantı Sunumunu İzle
İnhibitörlü Hastanın Tedavisi

Konuşmacı

İbrahim Eker
Toplantı Sunumunu İzle
İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İle İlişkili Anorektal Yerleşimli Plazmablastik Lenfoma Olgusu

Konuşmacı

Yusuf Ulusoy
Toplantı Sunumunu İzle
JMML yönetimi

Konuşmacı

Ayşe Ceyda Ören
Toplantı Sunumunu İzle
Kan Grup Antijenleri ve Antikorlari Kan Gruplamada Yasanan Sorunlar

Konuşmacı

Çağrı
Toplantı Sunumunu İzle
Kanamalı hastaya yaklaşım?

Konuşmacı

Deniz Kızmazoğlu
Toplantı Sunumunu İzle
Kemik Iligi Yetmezliklerinde Kok Hucre Nakli

Konuşmacı

Başak Adaklı Aksoy
Toplantı Sunumunu İzle
KLL tedavisinde yeni tedavi şeçenekleri nelerdir?

Konuşmacı

Cemaleddin Öztürk
Toplantı Sunumunu İzle
KLL ‘de prognostik faktörlerin rolü: Ne zaman? Ne için?

Konuşmacı

Pelin Aytan
Toplantı Sunumunu İzle
KLL- Olgu Sunumu

Konuşmacı

Derviş Murat Akkurd
Toplantı Sunumunu İzle
KLL: Tedavide amaç idame mi derin yanıt mı?

Konuşmacı

Yıldız İpek
Toplantı Sunumunu İzle
KLL’de hedef tedavilerin yan etki yönetimi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Tuba Hacıbekiroğlu
Toplantı Sunumunu İzle
KLL’de nakil seçenek olabilir mi?

Konuşmacı

Burak Deveci
Toplantı Sunumunu İzle
KLL’de sınırlı süreli tedavi mümkün mü? Tamam mı? Devam mı?

Konuşmacı

Demet Cekdemir
Toplantı Sunumunu İzle
KLL’de yanıtı nasıl değerlendirmeliyiz?

Konuşmacı

Handan Çipil
Toplantı Sunumunu İzle
KML de direnç mutasyonları ve tedaviye etkisi?

Konuşmacı

Ramazan Esen
Toplantı Sunumunu İzle
KML de yan etki yönetimi prensipleri

Konuşmacı

Öykü Arslan
Toplantı Sunumunu İzle
KML Tedavi Kesebilme olası mı?

Konuşmacı

Ümit Yavuz Malkan
Toplantı Sunumunu İzle
KML tedavisi yönetiminde yeni tedavi hedefleri: Tedavisiz bir gelecek mümkün mü?

Konuşmacı

Fatma Aykaş
Toplantı Sunumunu İzle
KML tedavisinde 2020 yılında karşılanmamış ihtiyaçlar ve hasta yönetimi

Konuşmacı

Ömer Ekinci
Toplantı Sunumunu İzle
KML tedavisinde ilk tercih seçenekleri?

Konuşmacı

Tuba Ersal
Toplantı Sunumunu İzle
Kök Hücre Nakillerinde aferezin yeri

Konuşmacı

Füsun Gediz
Toplantı Sunumunu İzle
Kronik GVHD Yönetimi

Konuşmacı

Sinem Civriz Bozdağ
Toplantı Sunumunu İzle
Kronik GVHH

Konuşmacı

Melek Erdem
Toplantı Sunumunu İzle
Kronik GVHH farmakolojik tedavi

Konuşmacı

Melek Işık
Toplantı Sunumunu İzle
Kronik GVHH Oral Tutulum

Konuşmacı

Nathaniel Simon Treister
Toplantı Sunumunu İzle
Kroninik nötrofilik lösemi ve Kronik eozinofilik lösemi

Konuşmacı

Onur Ağcabay
Toplantı Sunumunu İzle
LCH

Konuşmacı

Banu İnce
Toplantı Sunumunu İzle
Lenfoma Tanılı Hastada Gelişen Şilotoraks Yönetimi

Konuşmacı

Şengül Baran Yerlikaya
Toplantı Sunumunu İzle
Lenfomalarda kök hücre nakli

Konuşmacı

Nurşah Eker
Toplantı Sunumunu İzle
Lenfomalarda Nakil

Konuşmacı

Püsem Patır
Toplantı Sunumunu İzle
Lipid aferezine kısa bir bakış

Konuşmacı

Servihan Doğan
Toplantı Sunumunu İzle
Lökosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar

Konuşmacı

Alper Özcan
Toplantı Sunumunu İzle
Mantle Hücreli Lenfoma

Konuşmacı

Elif Birtaş Ateşoğlu
Toplantı Sunumunu İzle
Mantle Hücreli Lenfomada Tedavi

Konuşmacı

Mehmet Ali Uçar
Toplantı Sunumunu İzle
Marginal Zon Lenfomada başlangıç tedavisi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Esra Terzi Demirsoy
Toplantı Sunumunu İzle
MAS tanı ve tedavisi

Konuşmacı

Emel Şenay
Toplantı Sunumunu İzle
MDS / MPN Hastalarını Nasıl Tedavi Ederim?

Konuşmacı

Dilek Özden Özlük
Toplantı Sunumunu İzle
MDS pratiğinde hangi genetik testleri isteyelim?

Konuşmacı

Müzeyyen Aslaner
Toplantı Sunumunu İzle
MDS tedavisinde gelişmeler

Konuşmacı

Burcu Tufan Taş
Toplantı Sunumunu İzle
MDS: Düşük riskli hastada tedavi

Konuşmacı

Orhan Kemal Yücel
Toplantı Sunumunu İzle
MDS: Yüksek riskli hastada tedavi

Konuşmacı

Ünal Ataş
Toplantı Sunumunu İzle
MDS’da akım sitometri değerli mi?

Konuşmacı

Volkan Karakuş
Toplantı Sunumunu İzle
MDS’de mikroçevre ve inflamasyon

Konuşmacı

Mustafa Murat Özbalak
Toplantı Sunumunu İzle
MDS’de prognostik faktörler nelerdir?

Konuşmacı

Müzeyyen Aslaner
Toplantı Sunumunu İzle
MDS’de Transplantasyon

Konuşmacı

Tuba Ersal
Toplantı Sunumunu İzle
Mikroanjiopatik hemolitik anemiler

Konuşmacı

Kamuran Karaman
Toplantı Sunumunu İzle
MM : Görüntüleme tetkikleri

Konuşmacı

Tayfun Elibol
Toplantı Sunumunu İzle
MM :Extrameduller ve SSS tutulumu olan hastalarda tedavi

Konuşmacı

Abdullah Karakuş
Toplantı Sunumunu İzle
MM :Konsolidasyon tedavisi yapılmalı mıdır?

Konuşmacı

Şahika Zeynep Akı
Toplantı Sunumunu İzle
MM tedavisinde BiTEs ve Bi-Spesifik Antikor tedavisi

Konuşmacı

Ömür Gökmen Sevindik
Toplantı Sunumunu İzle
MM: ASCT nasıl yapılır?

Konuşmacı

Deniz Gören Şahin
Toplantı Sunumunu İzle
MM: Böbrek yetmezliği olan MM hastalarında ASCT nasıl yapılmalıdır?

Konuşmacı

Mustafa Köroğlu
Toplantı Sunumunu İzle
MM: Hastanın transplantasyona olan uygunluğuna nasıl karar verilir bugünün koşullarında gerekli midir?

Konuşmacı

Itır Şirin Demiriz
Toplantı Sunumunu İzle
MM: R/R Hastalarda tedavi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Volkan Karakuş
Toplantı Sunumunu İzle
MM: Yaşlı ve kırılgan hastalarının tedavisi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Elif Gülsüm Ümit
Toplantı Sunumunu İzle
MM: Yeni tanı transplantasyona uygun olmayan hasta nasıl tedavi edilir?

Konuşmacı

Figen Atalay
Toplantı Sunumunu İzle
MM:Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Konuşmacı

Nilay Ermantaş
Toplantı Sunumunu İzle
MM:Yeni tanı transplantasyona uygun hasta nasıl tedavi edilir?

Konuşmacı

Ömür Gökmen Sevindik
Toplantı Sunumunu İzle
MM’ da IMiDs Tedavisinin Yeri Nedir?

Konuşmacı

Hale Bülbül
Toplantı Sunumunu İzle
MM’da genetik testler ve bunların klinik yansımaları nelerdir?

Konuşmacı

Demircan Özbalcı
Toplantı Sunumunu İzle
MM’da idame tedavisinin yeri ve süresi nedir?

Konuşmacı

Birsen Sahip
Toplantı Sunumunu İzle
MM’de Protezeom inhibitörlerinin yeri nedir?

Konuşmacı

Kemal Aygün
Toplantı Sunumunu İzle
MRD: Nedir nasıl ölçülür?

Konuşmacı

Gökhan Pektaş
Toplantı Sunumunu İzle
Mukozayla Ilişkili Lenfoid Doku (MALT) Lenfomasının Ekstranodal Marjinal Zon Lenfoması

Konuşmacı

Tayfur Toptaş
Toplantı Sunumunu İzle
Multipl Serebral Enfarktlarla Seyreden Trombotik Trombositopenik Purpura : Olgu Sunumu

Konuşmacı

Zeynep Tuğba Güven
Toplantı Sunumunu İzle
Myeloid Sarkom Şeklinde Nüks Eden Akut Myeloid Lösemi Olgusu

Konuşmacı

Cihan Ural
Toplantı Sunumunu İzle
Nadir görülen faktör eksiklikleri tanı ve tedavisi

Konuşmacı

Begüm Koç
Toplantı Sunumunu İzle
Nakil yetersizliği nedir ve ne yapılmalıdır?

Konuşmacı

Rafiye Çiftçiler
Toplantı Sunumunu İzle
NHL da yeni ne var

Konuşmacı

Hamiyet Hekimci Özdemir
Toplantı Sunumunu İzle
Nodal Marjinal Zon Lenfoması

Konuşmacı

Müfide Okay Özgeyik
Toplantı Sunumunu İzle
Nötrofil fonksiyon bozuklukları

Konuşmacı

Hüseyin Avni Solgun
Toplantı Sunumunu İzle
Nötropenik çocuk hastaya yaklaşım

Konuşmacı

Selin Yakarışık
Toplantı Sunumunu İzle
Ph Like B-ALL nedir?

Konuşmacı

Selin Berk
Toplantı Sunumunu İzle
Philadelphia Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Azasitidin ve İmatinib Tedavisi

Konuşmacı

Esra Terzi Demirsoy
Toplantı Sunumunu İzle
PNH tanı ve tedavisi

Konuşmacı

Yeter Düzenli Kar
Toplantı Sunumunu İzle
POEMS

Konuşmacı

Meral Uluköylü Mengüç
Toplantı Sunumunu İzle
Posttrasnfüzyon purpura yönetimi

Konuşmacı

Burcu Ülküden
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Efüzyon Lenfoması(PEL)

Konuşmacı

Özgür Mehtap
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Mediastinal (Timik) Büyük B Hücreli

Konuşmacı

Pınar Tarkun
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma

Konuşmacı

Özlem Beyler
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Myelofibroziste Splenektomi Sonrası Gelişen Trombotik Komplikasyonlar: Vaka Sunumu

Konuşmacı

Elifcan Aladağ Karakulak
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Plazma Hücreli lösemi ve tedavisi

Konuşmacı

Esra Terzi Demirsoy
Toplantı Sunumunu İzle
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Anma Konuşması

Konuşmacı

Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Toplantı Sunumunu İzle
Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Anma Konuşması

Konuşmacı

Zeynep Karakaş
Toplantı Sunumunu İzle
Prof. Dr. İhsan Karadoğan Anma Konuşması

Konuşmacı

Serdar Bedii Omay
Toplantı Sunumunu İzle
PTCL - PTCL- NOS

Konuşmacı

Pınar Akyol
Toplantı Sunumunu İzle
PTLH

Konuşmacı

Tuba Eren
Toplantı Sunumunu İzle
PV hastalarında tedavi kararı değişiklikleri: Ne zaman nasıl?

Konuşmacı

Aysun Gönderen
Toplantı Sunumunu İzle
R/R AML tedavisinin bugünki tedavisi

Konuşmacı

Cem Selim
Toplantı Sunumunu İzle
R/R AML’de Allojenik SCT

Konuşmacı

Ramazan Öcal
Toplantı Sunumunu İzle
R/R DLBCL tedavisi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Güven Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
R/R FL’da tedavi

Konuşmacı

Hilmi Doğu
Toplantı Sunumunu İzle
R/R HL’larda yeni tedavi seçenekleri

Konuşmacı

Şebnem İzmir Güner
Toplantı Sunumunu İzle
R/R Mantle Hücreli Lenfomada Tedavi

Konuşmacı

Meral Uluköylü Mengüç
Toplantı Sunumunu İzle
R/R MZL’de tedavi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Fadime Ersoy Dursun
Toplantı Sunumunu İzle
Relaps KLL’de hedef tedavilerin ardışık kullanımı nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Tural Paşayev
Toplantı Sunumunu İzle
Relaps Kronik Lenfositer Lösemi Vakasında Venetoklaks Monoterapisinin Etkinliği

Konuşmacı

Ece Vural
Toplantı Sunumunu İzle
Relaps Refrakter Multiple Myelom Olgusu

Konuşmacı

Abdi Ibrahim Sönmez
Toplantı Sunumunu İzle
Relaps-Refrakter Akut Myeloid Lösemi Olgu Sunumu

Konuşmacı

Cem Kis
Toplantı Sunumunu İzle
Relaps/Refrakter KLL’de tedavi nasıl olmalıdır?

Konuşmacı

Anıl Tombak
Toplantı Sunumunu İzle
Risk grubu hastalarda KML Yönetimi- Gebelik ve genç hasta yönetimi?

Konuşmacı

Emel İşleyen
Toplantı Sunumunu İzle
Rituximaba Yanıtsız Splenik Marjinal Zon Lenfoma Olgusu

Konuşmacı

Ozan Salim
Toplantı Sunumunu İzle
Sağkalan Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Ve Adölesanlarda Metabolik Sendrom Kriterlerinin Ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi

Konuşmacı

Şefika Elmas Bozdemir
Toplantı Sunumunu İzle
Sca da gen nakli uygulamaları

Konuşmacı

Dilek Ece
Toplantı Sunumunu İzle
Sca da krizler ve yönetimi opioid kullanımı ve madde bağımlılığı?

Konuşmacı

Metin Çil
Toplantı Sunumunu İzle
Sca da transfüzyon?

Konuşmacı

Nihal Karadaş
Toplantı Sunumunu İzle
Sca da yeni nesil tedavi ajanları?

Konuşmacı

Sultan Aydın Köker
Toplantı Sunumunu İzle
SCA dışı oraklaşma sendromları

Konuşmacı

Meriç Esen Şimşek Mullaoğlu
Toplantı Sunumunu İzle
Sca fizyopatogenez klinik ve tanı

Konuşmacı

Nihal Boz
Toplantı Sunumunu İzle
Sca ve kemik iliği transplantasyonu?

Konuşmacı

Burcu Akıncı
Toplantı Sunumunu İzle
Sekonder ve Özel Durumlarda Aplastik Anemi Yönetimi ve Tedavisi

Konuşmacı

Asu Fergün Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
Sepsis ve Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma tanı takip ve tedavisi?

Konuşmacı

Nilgün Eroğlu
Toplantı Sunumunu İzle
Şilotoraks Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık: Waldenström Makroglobulinemisi

Konuşmacı

İstemi Serin
Toplantı Sunumunu İzle
Sitotoksik Esansiyel Trombositemi tedavisi sonrasında eş zamanlı gelişen Multiple Myelom ve Malign Epitelyal Tümör olgusu

Konuşmacı

Mesut Göçer
Toplantı Sunumunu İzle
SMM : Progression nedenleri nelerdir? Önlenebilir mi?

Konuşmacı

Ayfer Gedük
Toplantı Sunumunu İzle
Smoldering Myeloma ‘da tedavi gerekir mi?

Konuşmacı

Ömür Gökmen Sevindik
Toplantı Sunumunu İzle
Splenik Marjinal Zon Lenfoması

Konuşmacı

Nazlı Demir
Toplantı Sunumunu İzle
Standart Kemoterapilere Dirençli KLL: Olgu Sunumu

Konuşmacı

Vehbi Demircan
Toplantı Sunumunu İzle
Steroid Dirençli Edinsel Hemofili A: Olgu Sunumu

Konuşmacı

Serhat Çelik
Toplantı Sunumunu İzle
T Hücreli Büyük Granüler Lenfositik Lösemi

Konuşmacı

Tarık Ercan
Toplantı Sunumunu İzle
T(4:14) mutasyonu olan hastanın tedavisi

Konuşmacı

Mahmut Bakır Koyuncu
Toplantı Sunumunu İzle
T-ALL tedavisi

Konuşmacı

Atakan Turgutkaya
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi de karaciğer komplikasyonları

Konuşmacı

Buket Kara
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi de kardiyak komplikasyonlar

Konuşmacı

Gürcan Dikme
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi deakraba dışı ve haploidentik transplantasyon uygulamaları

Konuşmacı

Ebru Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi intermedia tanı ve tedavisi

Konuşmacı

İbrahim Kartal
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi major tanı ve algoritması

Konuşmacı

Utku Aygüneş
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemi minor takibi

Konuşmacı

Zeliha Güzel Küçük
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemide akraba içi transplantasyon uygulamaları

Konuşmacı

Fatma Demir
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemide büyüme bozukluklukları ve endokrin komplikasyonlara yaklaşım

Konuşmacı

Hilal Akbaş
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemide demir birikimi ve şelasyon uygulamaları

Konuşmacı

Gizem Ersoy
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemide enfeksiyonlar ve aşı uygulamaları

Konuşmacı

Mehtap Ertekin
Toplantı Sunumunu İzle
Talasemide gen nakli uygulamaları

Konuşmacı

Firdevs Aydın
Toplantı Sunumunu İzle
Transfuzyon Endikasyonlari ve Komplikasyonları

Konuşmacı

Sultan Okur Acar
Toplantı Sunumunu İzle
Transfüzyon reaksiyonları

Konuşmacı

Simge Erdem
Toplantı Sunumunu İzle
Transplant ilişkili mikroanjiopati

Konuşmacı

Özgür Cartı
Toplantı Sunumunu İzle
Trasnfüzyon sonrası akciger hasarı ve pulmoner ödem yönetimi

Konuşmacı

Mustafa Duran
Toplantı Sunumunu İzle
Trasnfüzyonla geçen enfeksiyonlar

Konuşmacı

Derviş Murat Akkurd
Toplantı Sunumunu İzle
Trombosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar

Konuşmacı

Yurday Öncül
Toplantı Sunumunu İzle
Trombosit Fonksiyon Bozuklukları?

Konuşmacı

Özlem Terzi Duman
Toplantı Sunumunu İzle
Trombositopenili Hastaya Yaklaşım?

Konuşmacı

Işık Odamanal
Toplantı Sunumunu İzle
Trombotik Trombositopenik Purpura Vakası

Konuşmacı

Nur Oğuz Davutoğlu
Toplantı Sunumunu İzle
Tromboz? (venöz ve arteryal)

Konuşmacı

Tuba Nur Tahtakesen Güçer
Toplantı Sunumunu İzle
Trombozda profilaksi ve Tedavi Antitrombositik İlaçlar

Konuşmacı

Sibel Akpinar Tekgündüz
Toplantı Sunumunu İzle
TTP ve aHUS Tanı ve Ayırıcı Tanı

Konuşmacı

Aysun Gönderen
Toplantı Sunumunu İzle
TTP ve aHUS Tedavide Yeni Ne Var?

Konuşmacı

Sinan Mersin
Toplantı Sunumunu İzle
VOD/SOS klavuzlar yeni ne diyor

Konuşmacı

Barbaros Şahin Karagün
Toplantı Sunumunu İzle
Von Willebrand Hastalığı: Verilerin ışığında tanı ve tedavi

Konuşmacı

Funda Tekkeşin
Toplantı Sunumunu İzle
Yaşlı hastalarda Allojenik Nakil

Konuşmacı

Metban Mastanzade
Toplantı Sunumunu İzle
Yüksek Riskli Multisitemik Hafif Zincir Amiloidosiz Vakımızdaki Tedavi Deneyimimiz

Konuşmacı

Duygu Nurdan Avcı
Toplantı Sunumunu İzle
MGUS: Mikroçevresel ve genetik nedenler

Konuşmacı

Alpay Yeşilaltay
Toplantı Sunumunu İzle