Açılış Konuşması

Konuşmacı

Dr. Osman İlhan
Toplantı Sunumunu İzle
ALL Olgu Sunumu ve Tartışma

Konuşmacı

Dr. Nazım Gözcü
Toplantı Sunumunu İzle
Allojenik Kemik İliği Nakli Sonrası Retinal Nüks Gözlenen T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

Konuşmacı

Dr. Ferit Avcu
Toplantı Sunumunu İzle
Dasatinib İlişkili Plevral Effüzyon : 3 Olgu

Konuşmacı

Dr. Didar Yanardag Açık
Toplantı Sunumunu İzle
DBBHL-Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Berksoy Şahin
Toplantı Sunumunu İzle
Hiperkalsemi ve Kemik Tutulumu ile Seyreden KLL Olgusu

Konuşmacı

Dr. Vahap Okan, Dr. Salih Sertac Durusoy
Toplantı Sunumunu İzle
Hipoplastik MDS’de Eltrombopag Deneyimi

Konuşmacı

Dr. Gül İlhan
Toplantı Sunumunu İzle
Hodgkin Lenfoma Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Hüseyin Derya Dinçyürek
Toplantı Sunumunu İzle
ITP Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Anıl Tombak
Toplantı Sunumunu İzle
ITP Tedavisinde Eltrombopag Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Vahap Okan, Dr. Salih Sertac Durusoy
Toplantı Sunumunu İzle
KLL Olgu Sunumu ve Tartışma

Konuşmacı

Dr. Mahmut Yeral
Toplantı Sunumunu İzle
KLL Vaka Takdimi

Konuşmacı

Dr. Selver Çor
Toplantı Sunumunu İzle
KML Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Cem Kis
Toplantı Sunumunu İzle
Multiple Myelom Vaka Serisi

Konuşmacı

Dr. Selver Çor
Toplantı Sunumunu İzle
Multiple Myeloma Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Mahmut Yeral
Toplantı Sunumunu İzle
Myelodisplastik Sendrom

Konuşmacı

Dr. Şehmus Ertop
Toplantı Sunumunu İzle
Myelodisplastik Sendrom Tanısı Sonrasında Gelişen KLL ve AML : İki Farklı Klondan Gelişen Hemtolojik Malignitelerin Birlikte Görüldüğü Nadir Bir Vaka

Konuşmacı

Dr. Alperen Kızıklı
Toplantı Sunumunu İzle
Myelofibrozis Klinik

Konuşmacı

Dr. İhsan Karadoğan
Toplantı Sunumunu İzle
Myelofibrozis Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Hüseyin Derya Dinçyürek
Toplantı Sunumunu İzle
Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Orhan Ayyıldız
Toplantı Sunumunu İzle
Olgu Sunumu ile MDS & HMA

Konuşmacı

Dr. Şehmus Ertop
Toplantı Sunumunu İzle
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri 'Olgu Sunumu'

Konuşmacı

Dr. Mustafa Yenerel
Toplantı Sunumunu İzle
POEMS Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Salih Sertac Durusoy
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Myelofibrozis

Konuşmacı

Dr. Melek Ergin
Toplantı Sunumunu İzle
Refrakter Hodgkin Lenfomalı Bir Olgu

Konuşmacı

Dr. Funda Pepedil Tanrıkulu
Toplantı Sunumunu İzle
Sinüs Ven Trombozuyla Tanı Alan Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Olgusu

Konuşmacı

Dr. Nazım Gözcü
Toplantı Sunumunu İzle
TTP Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Cem Kis
Toplantı Sunumunu İzle
Vaka Sunumu

Konuşmacı

Dr. Fatih Öcal
Toplantı Sunumunu İzle