Açılış Konuşması

Konuşmacı

Dr. Osman İlhan
Toplantı Sunumunu İzle
Akılcı İlaç Kullanımı

Konuşmacı

Dr. Berksoy Şahin
Toplantı Sunumunu İzle
AML Tedavisinde Değişen Tedavi Programları Nelerdir?

Konuşmacı

Dr. Orhan Ayyıldız
Toplantı Sunumunu İzle
AML'de Türkiye'nin Klofarabin Tecrübesi

Konuşmacı

Dr. Emre Tekgündüz
Toplantı Sunumunu İzle
Anne-Bebek RH Uyuşmazlığı Bulunan Bir Gebede Haftalık Plazma Değişimi ile Başarılı Bir Gebelik Süreci

Konuşmacı

Dr. Ayşe Birekul
Toplantı Sunumunu İzle
Augmented Hypercvad Kemoterapisi Deneyimi

Konuşmacı

Dr. Hüseyin Derya Dinçyürek
Toplantı Sunumunu İzle
Carfilzomid : Merkez Deneyimlerimiz

Konuşmacı

Dr. Selver Çor
Toplantı Sunumunu İzle
CD30 Pozitif Non Hodgkin Lenfoma

Konuşmacı

Dr. Yaşagül Mutlu
Toplantı Sunumunu İzle
Dasatinibe Bağlı Pseudotrombositopeni

Konuşmacı

Dr. Şehmus Ertop
Toplantı Sunumunu İzle
Hematolojide Referans Biyolojikler ve Biyobenzerler

Konuşmacı

Dr. Mehmet Ali Özcan
Toplantı Sunumunu İzle
KLL'de Monoklonal Antikor Tedavisinin Yeri

Konuşmacı

Dr. Zafer Gülbaş
Toplantı Sunumunu İzle
KLL'de sinyal yolakları ve BCL İnhibütörler

Konuşmacı

Dr. Mehmet Turgut
Toplantı Sunumunu İzle
KLL'de Yenilikçi Tedaviler

Konuşmacı

Dr. Ömür Gökmen Sevindik
Toplantı Sunumunu İzle
Kronik İTP'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Konuşmacı

Dr.İhsan Karadoğan
Toplantı Sunumunu İzle
Lenfoma Hastalarınızda Nötropeni Profilaksisinde Neler Değişiyor?

Konuşmacı

Dr. Birol Güvenç
Toplantı Sunumunu İzle
MDS'de Darbopoietin Deneyimi - Tek Merkez Çalışması

Konuşmacı

Dr. Şehmus Ertop
Toplantı Sunumunu İzle
Miyelofibrozis Tedavisinde Ruksolitinib: Hangi Hastada, Ne Zaman

Konuşmacı

Dr. Tülin Tuğlular
Toplantı Sunumunu İzle
Multiple Myelom Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Nazım Gözcü
Toplantı Sunumunu İzle
Multiple Myelom ve Ateş : Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Murat Kaçmaz
Toplantı Sunumunu İzle
Myelom Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Mehmet Yılmaz
Toplantı Sunumunu İzle
PNH'da Tromboz ve Yönetimi

Konuşmacı

Dr. Birol Güvenç
Toplantı Sunumunu İzle
Primer Kardiak Amiloid

Konuşmacı

Dr.Funda Pepedil Tanrıkulu
Toplantı Sunumunu İzle
Refrakter Langerhans Hücreli Histiyositozis Olgu Sunumu

Konuşmacı

Dr. Cem Kis
Toplantı Sunumunu İzle
Richter Sendromuna Dönüşüm Gösteren Kronik Lenfositer Lösemili Olgu

Konuşmacı

Dr. İbrahim Halil Açar
Toplantı Sunumunu İzle
Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Blastoid Varyant Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinib ile Tedavi Mümkün Mü?

Konuşmacı

Dr. Anıl Tombak
Toplantı Sunumunu İzle
T-Hücreli Lenfoma: İndolent, Agresif ve Çok Agresif

Konuşmacı

Dr. Güllü Sandal Uzun
Toplantı Sunumunu İzle
Yetişkin Orak Hücre Anemi Hastalarında Hematopoetik Kök Hücre Nakil Sonuçları

Konuşmacı

Dr. Hakan Özdoğu
Toplantı Sunumunu İzle