EN YENİ MODÜLLER

Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Hazırlayan

Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Modüle Giriş
Fungal Enfeksiyonlarda Değişen Epidemiyoloji

Hazırlayan

Dr. Beyza Ener
Modüle Giriş
Nükseden veya Tedaviye Dirençli Hodgkin Lenfomada Tedavi Seçenekleri ve Konsolidasyon Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Fahri Şahin
Modüle Giriş
Türkiye'de Talasemi Hastalığı ve Tedavisi

Hazırlayan

Dr. Bülent Antmen
Modüle Giriş

YARARLI KAYNAKLAR