Dergi Seçimi, Hangi Makale Hangi Dergiye?

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Makale Yazımında Genel Prensipler

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Makalenin Kalitesini Arttıran Unsurlar

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş
Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Hazırlayan

Akademik Destek ve Eğitim Merkezi (A.D.E.M)
Modüle Giriş