Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Öğrenim Hedefi

Bu modülde Kronik Myeloid Lösemi (KML)’ de güncel tedavi yaklaşımları konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.